Drinkwater proefproject de Ganzenpoot

16-09-2021

Het sluizencomplex van Nieuwpoort: kruispunt van zee- en oppervlaktewater.

Het sluizencomplex de Ganzepoot in het Nieuwpoortse Ijzerbekken speelde een cruciale rol tijdens de eerste wereldoorlog. Het wassende water hield de Duitsers tegen. Het slim inspelen op de getijdenwerking speelde toen een beslissende rol voor de wateraanvoer. Ook vandaag kan die getijdenwerking een belangrijke rol spelen in de waterbevoorrading.

Tekort aan drinkwater.

Door de klimaatverandering staat de drinkwaterbevoorrading op zijn kop. Lange droogteperiodes worden afgewisseld door periodes van overvloedige neerslag waardoor de toevoer en de kwaliteit van drinkwater onder druk komt te staan. In Vlaanderen zijn verschillende bedrijven en instellingen op zoek naar alternatieve manieren om drinkwater te voorzien.

Drinkwater proefproject de Ganzenpoot: van brakwater naar drinkwater.

Het drinkwater proefproject de Ganzepoot zoekt een antwoord op een duurzame drinkwaterbevoorrading. De testopstelling voor drinkwaterproductie is in staat om flexibel in te spelen op de waterherkomst in het Nieuwpoorts Ijzerbekken. Tijdens periodes van intense neerslag vloeit veel water van de Ijzer richting zee. Tijdens drogere periodes is vooral zeewater beschikbaar. Met de getijden varieert het ook het beschikbare zeewater in het Ijzerbekken en het sluizencomplex de Ganzepoot sterk.

Door de sterke variatie van de waterbron en waterkwaliteit is het technisch een hele uitdaging om in het Ijzerbekken drinkwater te produceren van constante kwaliteit.

Zuivering van vaste deeltjes en van oplosbare stoffen.

In de testopstelling van Waterleau wordt het beschikbare water eerst door een grove zeef gebracht om te verhinderen dat grotere stukken vuil de installatie beschadigen. In een tweede behandelingsstap wordt het water door ultrafiltratie membranen gepompt om de niet-oplosbare stoffen te verwijderen. Slib, bacteriën en zelfs virussen worden zo veilig uit het water verwijderd. De resterende opgeloste vervuiling wordt verwijderd aan de hand van een omgekeerde osmose-installatie. Die opgeloste stoffen variëren heel sterk: zout (NaCl) is heel sterk aanwezig tijdens een periode van vloed terwijl nutriënten (stikstof, fosfor) eerder waar te nemen zijn na een felle neerslagperiode. 

Duurzame drinkwaterproductie

Het zuiveren van sterk variërend bekkenwater is technisch een uitdaging, de productie van veilig drinkwater aan een economische aanvaardbare eveneens. Tijdens droge periodes is het aandeel zeewater relatief hoog en bevat het bronwater veel zout. De verwijdering van dit zout vergt veel energie. De testopstelling evalueert het potentieel om tijdens het proces energie terug te winnen en de productiekost zo laag mogelijk te houden.

Leren uit de proefopstelling

Als het proefproject op kwalitatief en economisch vlak succesvol blijkt, ligt de weg open voor de bouw van een duurzame drinkwaterfabriek. En wie weet stroomt dan binnen een paar jaar water uit jouw kraan, afkomstig uit de Ganzepoot, of het nu eb is of vloed.

© Waterleau T +32 16 65 06 57